מיסוי ישראלי – יחידים, חברות ומלכ"רים

על התחום

ייעוץ וייצוג בכל הקשור למיסוי חברות, שותפויות, נאמנויות, קרנות הון סיכון, קיבוצים ואגודות שיתופיות ועוד.

תתי נושאים:

  • חדלות פרעון – ייצוג ויעוץ ביחס להיבטי המס הנובעים מחדלות פירעון, פירוקים פשיטות רגל;
  • מיסוי מלכ"רים– יעוץ וייצוג בקשר לסוגיות של סיווג כמוסד ציבורי וסיווג ההכנסות כעסקיות.
  • מיסוי מיזמי גז ונפטיעוץ ומתן חוות דעת בקשר לסוגיות השונות ביחס לחבות בהיטל, מס הכנסה וכו'.
  • בעלי שליטה: משרדנו מלווה, מייצג ומייעץ בעלי שליטה בחברות, מרגע ההחלטה על הקמת החברה ובחינת צורת ההתאגדות ועד מימוש השקעה והרווחים. בין הנושאים שזוכים להתייחסות מיוחדת מצויים סעיפים 3(ט1), 62א וסעיף 77 לפקודה, שמטרתם העיקרית היא למסות את בעל המניות המהותי בגין שימוש בחברה על מנת לחסוך בתשלום המס. טיפול וייצוג בנושאי מחילת חובות, חלוקת דיבידנדים, הפחתות הון, רווחי שיערוך ורכישה עצמית של מניות.
  • ליווי עסקאות– ליווי עסקאות רכישה ומכירה של מניות, פעילויות, נכסים, קניין רוחני, אי תחרות, תמלוגים וכו'. לכל אחד מהם מאפיינים והשלכות מיסוי רחבות הדורשות התייחסות הן במישור התאגיד והן במישור בעלי השליטה.

DUNS 100

המוניטין הרב של עו"ד זיו שרון, שאף נבחר ע"י "גלובס" לאחד מארבעת עורכי הדין המובילים בישראל בתחום המיסוי, כמו גם המקצועיות, היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסה, הם המאפיינים את המשרד.

DUNS 100

המשרד מהווה "One-stop-shop" בתחום דיני המס ומבטיח פתרון מיסוי אופטימלי וייחודי עבור הלקוח.

עכשיו במרכז המידע