שינוי של הרגע האחרון בהצעת חוק ההסדרים מאפשר למכור בשיעור מס אפסי מיד בתחילת 2014, גלובס נדל"ן, יולי 2013

במקביל לביטול הפטור ממס שבח במכירת דירה שאינה יחידה, הוצע בחוק ההסדרים להקל את המס על מכירת דירות חייבות במס. על פי הנוסחה הלינארית החדשה התקופה שעד תחילת 2014 תהיה פטורה ממס ואילו התקופה שלאחר מכן תהיה חייבת במס בשיעור 25% וזאת בהתאם לתקופות ההחזקה בדירה.

על מנת למנוע מכירת דירות מאסיבית בתחילת 2014 כששיעור המס הינו אפסי נקבע בהוראות המעבר כי בתקופה שבין 2014-2017 יוכל המוכר למכור שתי דירות מגורים בלבד בשיעורי המס החדשים.

בשונה מהצעת החוק המקורית, בה התנאי להחלת שיעורי המס החדשים היה כי בעת מכירת הדירה הראשונה בתקופת המעבר המוכר היה זכאי לפטור הרגיל הניתן אחת לארבע שנים, בנוסח החוק הסופי שונה תנאי זה ונקבע כי התנאי יהיה תקף במכירת הדירה השנייה, ואילו את הדירה הראשונה יהיה ניתן למכור מיד בתחילת 2014 בשיעורי המס החדשים.

כך לדוגמא- אדם שמכר דירה בפטור ממס שבח ב- 1.1.2012, יוכל למכור דירה בשיעורי המס החדשים מיד בתחילת 2014 (פטור נוסף דה-פקטו), ואילו למכירת דירה נוספת בשיעורי המס החדשים יידרש המוכר להמתין עד ה- 1.1.2016.

שינוי זה של הרגע האחרון מהווה הטבה במיוחד למי שמכר דירות במסגרת הוראת השעה, שכן לאור הנוסח המקורי היה נדרש להמתין עד ה- 5.5.2017 וכעת ניתן למכור בשיעור מס אפסי מיד בתחילת 2014.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media