פלפל חדש בנושא חברות הבית לאור פסק דין פלפלון, גלובס נדל"ן, מאי 2013

בעניין פלפלון, נידון ערעורה של חברה שביקשה להיחשב כחברת בית לצורך פקודת מס הכנסה (חברה שקופה), כאשר החברה הסבתא הינה חברה ציבורית ושיעור האחזקה העקיפה של הציבור במערערת היה 5.6% בלבד, וכאשר חלק מנכסיה היו מגרשים הצמודים לבניינים.

ביהמ"ש קבע כי ההטבה נועדה בעיקרה לחברות קטנות שכל מטרתן להפיק הכנסות מאחזקת בניינים ולבטח המחוקק לא התכוון להעניק ההטבה לחברות ציבוריות להן פעילות עסקית ענפה, וכי יש לראות בעניין הציבורי בחברה הסבתא כמתפרש על מכלול פעילותה הישירה והעקיפה ובפרט לאור העובדה כי החברה סבתא כללה את פעילות הנכדה בדוחות המאוחדים שהגישה.

כמו כן קבע ביהמ"ש המחוזי כי קיום מגרשים ריקים בצד הבניינים אף הוא מחריג מגדרי קטגוריה זו.

עם כל הכבוד, אנו סבורים כי גם פרשנות אחרת הינה לגיטימית וסבירה.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media