מועד הדיווח על רווח ההון אינו תמיד ביום חתימת ההסכם

מאת: גיא בראון, עו"ד

מועד הדיווח על רווח ההון אינו תמיד ביום חתימת ההסכם

נושא מועד הדיווח על רווח הון מטריד רבות את הנישומים, מזה שנים, משום חוסר הוודאות הקיימת ביחס לפרשנות החוק. החוק מגדיר את מועד החיוב ברווח ההון את המועד שבו יצא הנכס מרשותו של המוכר, אך איננו מפרט כללים מתי חל מועד זה. כך לדוגמא קיימת מחלוקת האם מועד החיוב במס הוא במועד חתימת ההסכם או מועד ה-closing

עמדת רשות המיסים עד כה הינה כי מועד הדיווח הינו ביום חתימת ההסכם ולא מועד closing. לדוגמא, רשות המיסים סבורה כי גם הצורך באישור הממונה על ההגבלים העסקיים המהווה תנאי לקיום העסקה, איננו מהווה סיבה שלא לדווח על מכירה במועד החתימה. וזאת למרות שברור לשני הצדדים שאף אחד לא מתכוון לבצע עסקה ללא אישור זה.

העמדה מסתמכת על הפסיקה ביחס לחוק מיסוי מקרקעין, אולם, חוק זה מונע מתכליות אחרות. הפסיקה הישנה בעניין זה ביחס לרווח הון, עוסקת בעסקאות פשוטות  שאינן מערבות תנאים מעבר למועד מסירה עתידית של הנכס.

למועד הדיווח השפעה קריטית משום שבין מועד החתימה על החוזה לבין מועד ה- closing,יכולה לחלוף שנת מס, ובעקבותיה יחולו שינויים ביחס לשיעורי המס שמשתנים משנה לשנה,

לאחרונה, הכירה גם רשות המיסים בכך שקיימת אי וודאות בקרב הציבור, וסמנכ"ל הרשות הודיע כי הם שוקלים להוציא בקרוב חוזר מקצועי שיבהיר את הכללים בנושא, נוסף לחוזר שיצא בעבר בנושא תמורות מותנות.

לטעמנו, בעולם העסקים העכשווי, ובמיוחד בעסקאות מורכבות, המותנות בתנאים שונים, שלעיתים מלווים בחתימה מחודשת על תנאים מתוקנים,מועד ה-closing , הוא המועד הנכון שבו למעשה מתבצעת המכירה. בוודאי במקרה שנדרש אישור גורם רשמי כמו הממונה על ההגבלים העסקיים ולא תתבצע עסקה אם לא יהיה אישור, אין תכלית לחיוב מוקדם במס, של עסקה שיתכן ולא תצא לפועל.

מקרה אחר בו יש לטעמנו להעדיף את מועד ה- closingהוא מקרה בו ברור לצדדים כי למרות שלכאורה קיים הסכם חתום, אין לו כל משמעות עד שלא יתבצע תשלום. בענפים מסוימים ועסקאות במדינות מסוימות, אין ערך לחתימה על ההסכם, בגלל אי יכולת אכיפה ולצדדים ברור כי מועד התשלום והעברת הממכר הוא הקובע. גם במקרים אלו יום ה- closing הוא לטעמנו יום המכירה.

פס"ד אהרוני שניתן לאחרונה, מחזק את העמדה כי כאשר אנו עוסקים בעסקאות בעלות אופי מיוחד, מועד המכירה יושפע מאופי העסקה.

כמובן, שיש לבחון כל מקרה לגופו, אך בוודאי שלא למהר לדווח על העסקה תמיד במועד שנחתמה, ללא בחינה מוקדמת.

 

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media