כללים להוכחת האופי ההוני של פיצוי אי תחרות – ערוץ המיסים

ראיון של עו"ד זיו שרון בערוץ המיסים עם רו"ח אלישע סער בנושא: "פיצוי אי תחרות – האם מס הוני או פירותי?"

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media