"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות

e-mas מבזק לעמיתים ולקוחות משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

היום (23/12/10) ניתן בבית המשפט העליון פס"ד בעניין ע"א 10846/06
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות

במסגרתו נפסק ברוב דיעות כי נישום ששילם מס רכישה בגין עסקה חכירה שנחשבה ל"מכירת זכות במקרקעין" מחמת אופציה שניתנה לחוכר להאריך את תקופת החכירה וכאשר תקופת החכירה הבסיסית היתה נמוכה מהתקופה הנדרשת לקיומה של "זכות במקרקעין" (היום- חכירה לתקופה שאינה עולה על 25 שנה. עד תיקון 40 משנת 1997 – חכירה לתקופה שאינה עולה 10 שנים), הרי משלא מומשה האופציה, זכאי הנישום להחזר המס ששולם על ידו מכח הוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (החזרת מס בביטול מכירה) וזאת על אף שמדובר בהחזר אחרי עשרות שנים!

נזכיר, כי רשויות המס מחוייבות להחזיר את המס לנישום וזאת בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד התשלום .

לצפיה בפסה"ד :elyon1.court.gov.il/files/06/460/108/v11/06108460.v11.htm

אנו ממליצים לכל לקוחותינו לבדוק את זכאותם להחזר מס לאור פסק הדין .

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media