האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

ניוזלטר

האמור במאמרים הינו על דעת הכותבים בלבד בעת כתיבתם ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

מכירת

מכירת "דירה שהתקבלה במתנה" במסגרת עסקאות תמא 38/2 או פינוי-בינוי; אמנה חדשה עם מלטה - מהם השינויים הבולטים בה?, 04.01.14


קרא עוד
על הון תמורות עתידיות למועד העסקה כפי שנקבע לצרכי מס; האם קיימת חובת דיווח על חלוקות מנאמנות יוצר תושב חוץ שיבוצעו עד סוף השנה?, 26.12.13

על הון תמורות עתידיות למועד העסקה כפי שנקבע לצרכי מס; האם קיימת חובת דיווח על חלוקות מנאמנות יוצר תושב חוץ שיבוצעו עד סוף השנה?, 26.12.13


קרא עוד
הפיכה לחברה משפחתית של חברה בעלת עודפים מאושרים לפי חוק עידוד השקעות;

הפיכה לחברה משפחתית של חברה בעלת עודפים מאושרים לפי חוק עידוד השקעות; "חברות ארנק" - חקיקה צפויה לשנת 2014, 08.12.13


קרא עוד
היעדר חיוב במע

היעדר חיוב במע"מ במכירת דירת מגורים לקבוצת רכישה; העברת דירות במתנה לילדים בראי הרפורמה, 24.11.13


קרא עוד
שומת ניכויים אינה כלי ל-

שומת ניכויים אינה כלי ל- "מקצה שיפורים" של רשויות המס; סיווג נוסחת החישוב הליניארי החדשה לדירות מגורים מזכות כ"פטור ממס", 10.10.13


קרא עוד
שומת ניכויים אינה כלי ל-

שומת ניכויים אינה כלי ל- "מקצה שיפורים" של רשויות המס; סעיף 72ב לחוק מיסוי מקרקעין בראי הרפורמה, 10.10.13


קרא עוד
ייחוס הכנסות חברה לבעל מניותיה; מכירת מניות חברה זרה המחזיקה בנדל

ייחוס הכנסות חברה לבעל מניותיה; מכירת מניות חברה זרה המחזיקה בנדל"ן בישראל בידי תושב חוץ פטורה ממס רווחי הון בישראל, 24.09.13


קרא עוד
אגרת שנה טובה בסימן התחלות חדשות

אגרת שנה טובה בסימן התחלות חדשות


קרא עוד
הרפורמה במיסוי מקרקעין – הרהורים על מס הרכישה;   חלוקת דיבידנד מרווחים שוטפים ערב מכירת מניות, 12.09.13

הרפורמה במיסוי מקרקעין – הרהורים על מס הרכישה; חלוקת דיבידנד מרווחים שוטפים ערב מכירת מניות, 12.09.13


קרא עוד
ניכוי מס תשומות אינו מוביל בהכרח לחיוב במע

ניכוי מס תשומות אינו מוביל בהכרח לחיוב במע"מ במכירה – חלק ב'; השפעת הרפורמה במיסוי מקרקעין על העברת מקרקעין בין אחים, 29.08.13


קרא עוד
ניכוי מס תשומות אינו מוביל בהכרח לחיוב במע

ניכוי מס תשומות אינו מוביל בהכרח לחיוב במע"מ במכירה – חלק א'; שינוי של הרגע האחרון בהצעת חוק ההסדרים מאפשר למכור בשיעור מס שבח אפסי מיד בתחילת 2014, 15.08.13


קרא עוד
שחיקת התחייבויות במקרים מסוימים איננה חייבת במס; מכירת מניות חברה ישראלית (פרטית) שהועברו במתנה מתושב ישראל לעולה חדש/תושב חוזר וותיק פטורה ממס רווחי הון בישראל, 01.08.13

שחיקת התחייבויות במקרים מסוימים איננה חייבת במס; מכירת מניות חברה ישראלית (פרטית) שהועברו במתנה מתושב ישראל לעולה חדש/תושב חוזר וותיק פטורה ממס רווחי הון בישראל, 01.08.13


קרא עוד
צעדים שיש לשקול את ביצועם לפני כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים (חלק א'); חובתו של פקיד השומה להשיב מס ששולם ביתר לידי הנישום, 27.06.13

צעדים שיש לשקול את ביצועם לפני כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים (חלק א'); חובתו של פקיד השומה להשיב מס ששולם ביתר לידי הנישום, 27.06.13


קרא עוד
צעדים שיש לשקול את ביצועם לפני כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים; עדכון ביחס לכניסתו לתוקף של הסדר הנאמנויות בחוק ההסדרים, 18.07.13

צעדים שיש לשקול את ביצועם לפני כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים; עדכון ביחס לכניסתו לתוקף של הסדר הנאמנויות בחוק ההסדרים, 18.07.13


קרא עוד
השלכות במיסוי בינלאומי לחוק ההסדרים; הוצאת כספים מחברה מוטבת לפי חוק העידוד, 13.06.13

השלכות במיסוי בינלאומי לחוק ההסדרים; הוצאת כספים מחברה מוטבת לפי חוק העידוד, 13.06.13


קרא עוד
היקף ההוצאות  המותרות לצרכי שומה השגה וערעור במס שבח מס ומס הכנסה; חיוב לא מוצדק במע

היקף ההוצאות המותרות לצרכי שומה השגה וערעור במס שבח מס ומס הכנסה; חיוב לא מוצדק במע"מ במכירת קרקע חקלאית


קרא עוד
הדרך הנכונה לספירת ימים לצורך קביעת תושבות; עליית מדרגה ביכולת רשויות המס לקבל מידע על הכנסות תושביהן בחו

הדרך הנכונה לספירת ימים לצורך קביעת תושבות; עליית מדרגה ביכולת רשויות המס לקבל מידע על הכנסות תושביהן בחו"ל- פסה"ד הגרמני בעניין מידע בנקאי גנוב


קרא עוד
על מקלט המס בתמ

על מקלט המס בתמ"א 38; תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין, 09.10.12


קרא עוד
מימון בנייה לאחר איננו מהווה עיסקה לצרכי מע

מימון בנייה לאחר איננו מהווה עיסקה לצרכי מע"מ, 13.09.12


קרא עוד
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ב-2012 טיפול ב- "רווחים הכלואים", 11.08.12


קרא עוד
התפתחות נוספת בשאלת בעל הזכות שביושר ו-Treaty Shopping; החלטת מיסוי 253/12- עובדת המועסקת מביתה מקימה מוסד קבע לחברה זרה- האומנם?, 04.07.12

התפתחות נוספת בשאלת בעל הזכות שביושר ו-Treaty Shopping; החלטת מיסוי 253/12- עובדת המועסקת מביתה מקימה מוסד קבע לחברה זרה- האומנם?, 04.07.12


קרא עוד
פער בין הנוהל החדש לגילוי מרצון לפרקטיקה;  הוראת סעיף 18(ה) לפקודה בטלה ביחס לתשלומי ריבית לתושבי חוץ על פי רוב מדינות האמנה של ישראל, 24.06.12

פער בין הנוהל החדש לגילוי מרצון לפרקטיקה; הוראת סעיף 18(ה) לפקודה בטלה ביחס לתשלומי ריבית לתושבי חוץ על פי רוב מדינות האמנה של ישראל, 24.06.12


קרא עוד
הכרה בהכנסות מהפרשי שער על בסיס צבירה- האמנם?; החלת הקלות המיסוי גם על מכירת זכויות לפי תמ

הכרה בהכנסות מהפרשי שער על בסיס צבירה- האמנם?; החלת הקלות המיסוי גם על מכירת זכויות לפי תמ"א 38/2 (הריסת בניינים ובנייתם מחדש לצורך התגוננות מרעידות אדמה), 02.06.11


קרא עוד
חג אביב שמח, 05.04.12

חג אביב שמח, 05.04.12


קרא עוד
השפעת הרגולציה התאגידית על הוראות מיסוייות - מבט חדש על סעיפים 32(9) ו-18(ב) לפקודה; הרהורים נוספים על הנוהל החדש לגילוי מרצון על הכנסות חו

השפעת הרגולציה התאגידית על הוראות מיסוייות - מבט חדש על סעיפים 32(9) ו-18(ב) לפקודה; הרהורים נוספים על הנוהל החדש לגילוי מרצון על הכנסות חו"ל, 04.03.12


קרא עוד
השפעת הרגולציה התאגידית על הוראות מיסוייות - מבט חדש על סעיפים 32(9) ו-18(ב); תושב חוזר וותיק לא יהיה חייב במס רווחי הון לפי סעיף 100א ביחס לנכסים שרכש בהיותו תושב ישראל, 04.03.12

השפעת הרגולציה התאגידית על הוראות מיסוייות - מבט חדש על סעיפים 32(9) ו-18(ב); תושב חוזר וותיק לא יהיה חייב במס רווחי הון לפי סעיף 100א ביחס לנכסים שרכש בהיותו תושב ישראל, 04.03.12


קרא עוד
מכירת כל הזכויות בדירה כתנאי לקבלת פטור במכירתה; תושב חוזר וותיק לא יהיה חייב במס רווחי הון לפי סעיף 100א ביחס לנכסים שרכש בהיותו תושב בישראל, 26.01.12

מכירת כל הזכויות בדירה כתנאי לקבלת פטור במכירתה; תושב חוזר וותיק לא יהיה חייב במס רווחי הון לפי סעיף 100א ביחס לנכסים שרכש בהיותו תושב בישראל, 26.01.12


קרא עוד
שיעור המס במכירת קרקע זמינה לבניה מכוח הוראת השעה בשנת 2012; 03.01.12

שיעור המס במכירת קרקע זמינה לבניה מכוח הוראת השעה בשנת 2012; 03.01.12


קרא עוד
חג אורים שמח, 20.12.11

חג אורים שמח, 20.12.11


קרא עוד
יכולת השפעה או שליטה של נהנה תושב ישראל על נאמנות יוצר תושב חוץ; שומה עצמית במס שבח שלא טופלה – מה דינה, 07.12.11

יכולת השפעה או שליטה של נהנה תושב ישראל על נאמנות יוצר תושב חוץ; שומה עצמית במס שבח שלא טופלה – מה דינה, 07.12.11


קרא עוד
הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת; הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת - חלון הזדמנויות לחברה משפחתית ביומיים הקרובים!!, 28.11.11

הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת; הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת - חלון הזדמנויות לחברה משפחתית ביומיים הקרובים!!, 28.11.11


קרא עוד
מינויי כיו

מינויי כיו"ר משותף של פורום מיסים של לשכת עורכי הדין, 21.11.11


קרא עוד
לקראת 2012 ברצונינו לוודא שאתם עדיין מעוניינים להימנות על מקבלי הניוז של משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

לקראת 2012 ברצונינו לוודא שאתם עדיין מעוניינים להימנות על מקבלי הניוז של משרד זיו שרון ושות' עורכי דין


קרא עוד
גופים הפטורים אינהרנטית ממס על הכנסתם אינם חייבים בניכוי במקור בגין תשלום דמי שכירות;ניכוי מס תשומות מלא בחברות החזקות המנהלות את החברות המוחזקות,15.11.11

גופים הפטורים אינהרנטית ממס על הכנסתם אינם חייבים בניכוי במקור בגין תשלום דמי שכירות;ניכוי מס תשומות מלא בחברות החזקות המנהלות את החברות המוחזקות,15.11.11


קרא עוד
עיסקת קומבינציה בהוראת השעה לפי חוק הגדלת ההיצע;מועד השלמת הבנייה לצורך  עמידה בתנאי 36 החודשים  בהוראת השעה, 02.10.11

עיסקת קומבינציה בהוראת השעה לפי חוק הגדלת ההיצע;מועד השלמת הבנייה לצורך עמידה בתנאי 36 החודשים בהוראת השעה, 02.10.11


קרא עוד
שנה טובה של שיתוף פעולה

שנה טובה של שיתוף פעולה


קרא עוד
תגובה לידיעה על חילופי מידע אוטומטים עם גרמניה בעניין תקליטור גנוב; הכנות למס עיזבון -  העברה במתנה של נכסי מקרקעין, 07.09.11

תגובה לידיעה על חילופי מידע אוטומטים עם גרמניה בעניין תקליטור גנוב; הכנות למס עיזבון - העברה במתנה של נכסי מקרקעין, 07.09.11


קרא עוד
היקף ההגבלה של הוצאות על ארוחות לאור התיקון לסעיף 32(1) לפקודה; הכרה בהוצאות המשכנתא לצורכי מס – בשורה לעצמאיים,15.08.11

היקף ההגבלה של הוצאות על ארוחות לאור התיקון לסעיף 32(1) לפקודה; הכרה בהוצאות המשכנתא לצורכי מס – בשורה לעצמאיים,15.08.11


קרא עוד
הכבדה יזומה ושיטתית של הממשלה על מעמד הביניים באמצעות חקיקה המרוקנת פסקי דין במיסים שהקלו על מעמד הביניים; במכירת נחלה שעליה מספר בתי מגורים ניתן יהיה לקבל פטור עבור מכירת עד 3 בתים, 02.08.11

הכבדה יזומה ושיטתית של הממשלה על מעמד הביניים באמצעות חקיקה המרוקנת פסקי דין במיסים שהקלו על מעמד הביניים; במכירת נחלה שעליה מספר בתי מגורים ניתן יהיה לקבל פטור עבור מכירת עד 3 בתים, 02.08.11


קרא עוד
עסקאות אקראי במקרקעין בקבוצת רכישה- רכישה בידי עוסק; עסקאות שירות לתושב חוץ שתושב ישראל הינו צד להסכם - בשיעור מס 0, 15.07.11

עסקאות אקראי במקרקעין בקבוצת רכישה- רכישה בידי עוסק; עסקאות שירות לתושב חוץ שתושב ישראל הינו צד להסכם - בשיעור מס 0, 15.07.11


קרא עוד
היטל השבחה בגין תב

היטל השבחה בגין תב"ע שנכנסה לתוקף לאחר יום חתימת החוזה – האם חלק מ"שווי המכירה" לצורך קביעת מס רכישה?; פטור ממס על ריבית בגין פקדון בבית משפט ובהוצאה לפועל?, 16.06.11


קרא עוד
מיסוי אנרגיה ירוקה; ניכוי במקור בגין תשלומים המסווגים לכאורה כתמלוגים- בדיקה מחודשת, 15.05.11

מיסוי אנרגיה ירוקה; ניכוי במקור בגין תשלומים המסווגים לכאורה כתמלוגים- בדיקה מחודשת, 15.05.11


קרא עוד
תחולת סעיף 100א על אופציות לעובדים; דחיית יום הקומבינציה - האומנם?, 01.05.11

תחולת סעיף 100א על אופציות לעובדים; דחיית יום הקומבינציה - האומנם?, 01.05.11


קרא עוד
מבזק מיוחד לקראת חג הפסח, 15.04.11

מבזק מיוחד לקראת חג הפסח, 15.04.11


קרא עוד
ישראלי שעבר למדינת אמנה סביר שלא יהיה חייב במס יציאה לפי סעיף 100א; גובה ניכוי המס במקור במכירת דירה פטורה או במכירת קרקע במסגרת חוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים, 01.04.11

ישראלי שעבר למדינת אמנה סביר שלא יהיה חייב במס יציאה לפי סעיף 100א; גובה ניכוי המס במקור במכירת דירה פטורה או במכירת קרקע במסגרת חוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים, 01.04.11


קרא עוד
זכייה גדולה נוספת בבית המשפט למשרד זיו שרון ושות' עורכי דין; ישראלי שעבר לחו

זכייה גדולה נוספת בבית המשפט למשרד זיו שרון ושות' עורכי דין; ישראלי שעבר לחו"ל זכאי להטבות מס במימוש אופציות לעובדים, 15.03.11


קרא עוד
תמ

תמ"א 38/2 והחלטת המיסוי 5887/11, 02.03.11


קרא עוד
יסוד המגורים בהוראת סעיף 5(ב) לחוק מע

יסוד המגורים בהוראת סעיף 5(ב) לחוק מע"מ; על קבוצות רכישה על מוכרים שהינם עוסקים ועל אישורי מיסים, 16.02.11


קרא עוד
הצורך בתשלום ובהצגת קבלות לצרכי ניכוי למס שבח; הקלות לתושבים חוזרים במכירת מניות – היכן נגמר ה

הצורך בתשלום ובהצגת קבלות לצרכי ניכוי למס שבח; הקלות לתושבים חוזרים במכירת מניות – היכן נגמר ה"במישרין או בעקיפין", 03.02.11


קרא עוד

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות, 23.12.10


קרא עוד