האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

מאמרים

האמור במאמרים הינו על דעת הכותבים בלבד בעת כתיבתם ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

מע

מע"מ על הרווח במכירת דירה המיועדת להריסה, גלובס נדל"ן, מרץ 2014


בסעיף 5(ב) לחוק מע"מ נקבע הסדר מיוחד לפיו במכירת דירת מגורים יוטל מע"מ על הרווח בלבד (על ההפרש בין הרכישה והמכירה), ולא על מלוא התמורה.
קרא עוד
מכירת איגוד מקרקעין לא בהכרח חייבת במע

מכירת איגוד מקרקעין לא בהכרח חייבת במע"מ, גלובס נדל"ן, פברואר 2014


לסיווג כאיגוד מקרקעין ישנה השלכה ישירה על החבות במס שבח ובמס רכישה אך ישנה השלכה נוספת ביחס לחבות במע"מ במכירת המניות באיגוד.
קרא עוד
פטור לדירת מגורים יחידה שהתקבלה אגב עסקת תמ

פטור לדירת מגורים יחידה שהתקבלה אגב עסקת תמ"א 38 או פינוי בינוי, גלובס נדל"ן, ינואר 2014


במסגרת רפורמת המס במיסוי דירות מגורים, עודכנו תנאים הפטור הניתן למוכרי דירת מגורים יחידה והוסף תנאי הקובע כי הפטור לדירה יחידה יינתן רק מקום בו המוכר הינו הבעלים של הדירה במשך 18 חודשים לפחות "מיום שהיתה לדירת מגורים".
קרא עוד
הכרה בהוצאות בגין נדל

הכרה בהוצאות בגין נדל"ן מניב שלא הושכר במשך תקופה, גלובס נדל"ן, דצמבר 2013


החזקת נדל"ן מניב גוררת הוצאות שוטפות גם בתקופות בהן לא הושכר הנכס בפועל – האם הוצאות אלה מותרות בניכוי לצורכי מס?
קרא עוד
מפעלים מאושרים להשכרה – הגיבנת שאחרי ההנאה, גלובס נדל

מפעלים מאושרים להשכרה – הגיבנת שאחרי ההנאה, גלובס נדל"ן, דצמבר 2013


מפעלים מאושרים להשכרה – הגיבנת שאחרי ההנאה.
קרא עוד
אחי קרובי, גלובס נדל

אחי קרובי, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2013


נוסח מלא עם דיסקליימר.
קרא עוד
יום המכירה באמצעות הליכי הוצל

יום המכירה באמצעות הליכי הוצל"פ, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2013


כשנמכר נכס על ידי הוצאה לפועל, עלולים להיות שני תאריכים שונים ורלוונטים ליום המכירה. האחד, התאריך בו אושרה המכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל, והשני יום מתן צווי המכר על ידי ראש ההוצל"פ. מהו אם כן, יום המכירה לצורך מיסוי מקרקעין. לאחרונה, דן בסוגייה זו בית המשפט העליון.
קרא עוד
החזר מס רכישה בעסקאות B.O.T, גלובס נדל

החזר מס רכישה בעסקאות B.O.T, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2013


חוכר רוכש זכויות חכירה למשך 49 שנים ומשלם מס רכישה. לאחר פרק זמן של מספר שנים, מנצל המחכיר את זכותו ורוכש חזרה את זכויותיו של החוכר. האם יהיה זכאי החוכר להחזר מס הרכישה?
קרא עוד
השפעת ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים על המס המוטל על הכנסות גבוהות, גלובס נדל

השפעת ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים על המס המוטל על הכנסות גבוהות, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2013


החל משנת 2013 הוטל על בעלי הכנסות גבוהות מס נוסף בשיעור של 2% על חלק מההכנסה החייבת השנתית של יחיד העולה על 811,560 ₪
קרא עוד
הרפורמה כעילה לחרטה, גלובס נדל

הרפורמה כעילה לחרטה, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2013


בתקופת הביניים 2014 עד 2017, יוכל מוכר שהינו בעלים של יותר מדירה אחת לנצל את שיעורי המס האמורים עד פעמיים ובלבד שבמועד הניצול השני יחלפו 4 שנים לפחות ממכירה בפטור ממס שנעשתה עד תום שנת 2013.
קרא עוד
מס בשיעור 10% על דמי שכירות, גלובס נדל

מס בשיעור 10% על דמי שכירות, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2013


פסק הדין בעניין קמיל פארן – מועד תשלום המס על הכנסות שכירות אינו מהווה עוד תנאי להפעלת מסלול מס של 10%.
קרא עוד
גידול במס בעסקאות תמ

גידול במס בעסקאות תמ"א 38/2 בעקבות תיקוני החקיקה, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2013


כחלק מתיקון חוק מיסוי מקרקעין ברפורמה האחרונה תוקן גם סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין שעניינו עסקאות קומבינציה, תוך צמצום הפטור
קרא עוד
מס רכישה על הקצאה באיגודי מקרקעין, גלובס נדל

מס רכישה על הקצאה באיגודי מקרקעין, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2013


התייחסות המס להקצאת מניות באיגודי מקרקעין עברה גלגולים במהלך השנים.
קרא עוד
קיזוז הפסדים במכירת דירות מגורים בראי הרפורמה במיסוי מקרקעין, גלובס נדל

קיזוז הפסדים במכירת דירות מגורים בראי הרפורמה במיסוי מקרקעין, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2013


ניצול מיטבי של קיזוז הפסדים לאור קביעת רכיב פטור בנוסחה הליניארית החדשה.
קרא עוד
שינוי של הרגע האחרון בהצעת חוק ההסדרים מאפשר למכור בשיעור מס אפסי מיד בתחילת 2014, גלובס נדל

שינוי של הרגע האחרון בהצעת חוק ההסדרים מאפשר למכור בשיעור מס אפסי מיד בתחילת 2014, גלובס נדל"ן, יולי 2013


במקביל לביטול הפטור ממס שבח במכירת דירה שאינה יחידה, הוצע בחוק ההסדרים להקל את המס על מכירת דירות חייבות במס. על
קרא עוד
מס בשיעור 10% על דמי שכירות, גלובס נדל

מס בשיעור 10% על דמי שכירות, גלובס נדל"ן, יולי 2013


כידוע, קיימים 3 מסלולי מיסוי עיקריים ביחס למיסוי דמי שכירות.
קרא עוד
פטור ממס במכירת דירת מגורים בידי בעל תפקיד, גלובס נדל

פטור ממס במכירת דירת מגורים בידי בעל תפקיד, גלובס נדל"ן, יולי 2013


פטור ממס במכירת דירת מגורים בידי בעל תפקיד.
קרא עוד
פטור ממס לאדם שנפטר?, גלובס נדל

פטור ממס לאדם שנפטר?, גלובס נדל"ן, יולי 2013


פטור ממס לאדם שנפטר?
קרא עוד
השכרה במקבצי דיור חייבת במע

השכרה במקבצי דיור חייבת במע"מ, גלובס נדל"ן, יולי 2013


לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניינן של החברות שליט פיתוח ובניה בע"מ וחברת נוף ים כחול (ע"א 7973/11) ביחס לסוגיה האם השכרה של יזם במסגרת מקבץ דיור פטורה ממע"מ
קרא עוד
פלפל חדש בנושא חברות הבית לאור פסק דין פלפלון, גלובס נדל

פלפל חדש בנושא חברות הבית לאור פסק דין פלפלון, גלובס נדל"ן, מאי 2013


ביהמ"ש המחוזי מצמצם את השימוש בחברות הבית.
קרא עוד
כשהתמורה לדירה מושפעת מזכויות בניה נוספות, גלובס נדל

כשהתמורה לדירה מושפעת מזכויות בניה נוספות, גלובס נדל"ן, אפריל 2013


קיימות מספר דרכים למזער את המס במכירת דירת מגורים שבה הפטור חלקי בלבד.
קרא עוד
ניתן להגביל את זהות רוכש האופציה מבלי לפגום בסחרותה של האופציה, גלובס נדל

ניתן להגביל את זהות רוכש האופציה מבלי לפגום בסחרותה של האופציה, גלובס נדל"ן, פברואר 2013


על משמעותן של האופציות המיוחדות לפי תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין בעקבות פסק הדין בעניין מגור החזקות.
קרא עוד
המבחן הקובע – אופן השימוש בפועל, גלובס נדל

המבחן הקובע – אופן השימוש בפועל, גלובס נדל"ן, פברואר 2013


בפ"ד חדש קובע ביה"מ העליון כי המבחן הקובע לעניין מיסוי נדל"ן איננו אופן הרישום בטאבו אלא אופן השימוש בפועל.
קרא עוד
אפשרות לפתיחת שומה גם בחלוף ארבע שנים, גלובס נדל

אפשרות לפתיחת שומה גם בחלוף ארבע שנים, גלובס נדל"ן, ינואר 2013


סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע תקופה של ארבע שנים במהלכן ניתן לתקן את השומה, ברם, לאחרונה מגמת הפסיקה השתנתה, והיא מאפשרת לתקן את השומה בנסיבות מסיימות גם לאחר שחלפו ארבע שנים.
קרא עוד
שימת לב למרכיב הקנסות בעת חתימת הסכם פשרה, גלובס נדל

שימת לב למרכיב הקנסות בעת חתימת הסכם פשרה, גלובס נדל"ן, ינואר 2013


ועדת הערר נוטה שלא להתערב בשיקולי מנהל מיסוי מקרקעין שעה שהחליט על הטלת קנס.
קרא עוד
מס מופחת על השכרת דירת מגורים, גלובס נדל

מס מופחת על השכרת דירת מגורים, גלובס נדל"ן, ינואר 2013


עד 30 בינואר ניתן לשלם מס על דמי שכירות למגורים במסלול המופחת של 10%, ולכך מספר יתרונות משמעותיים.
קרא עוד
מס רכישה בדירה שבנייתה טרם הסתיימה, גלובס נדל

מס רכישה בדירה שבנייתה טרם הסתיימה, גלובס נדל"ן, דצמבר 2012


התחייבות רוכש להשלים בניית דירה, אינה יכולה להפוך את הנכס הנרכש ל – "דירת מגורים" לצרכי מס רכישה.
קרא עוד
הטלת מס על מרכיב אינפלציוני בעסקאות הפסד, גלובס נדל

הטלת מס על מרכיב אינפלציוני בעסקאות הפסד, גלובס נדל"ן, דצמבר 2012


פסק הדין בעניין שיפמן – עיוות בחישוב הרווח הכלכלי ופגיעה בעקרון הטלת מס האמת.
קרא עוד
ערובה למס אינה בהכרח ערבות בנקאית, גלובס נדל

ערובה למס אינה בהכרח ערבות בנקאית, גלובס נדל"ן, דצמבר 2012


ביה"מ העליון הכיר לאחרונה באפשרות לעיכוב ביצוע פסק דין גם על סמך עיקולים על נכסי נדל"ן.
קרא עוד
שיערוך עלות הרכישה לפי סעיף 5(ב) לחוק מע

שיערוך עלות הרכישה לפי סעיף 5(ב) לחוק מע"מ, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012


שיערוך לפי סעיף 5(ב) לחוק מע"מ בעקבות פסק דין אליהו ויעקב ידיד.
קרא עוד
העלאת מס השבח ב -2013, גלובס נדל

העלאת מס השבח ב -2013, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012


שנת 2013 טומנת בחובה העלאה של מס השבח במספר מישורים. מוצע להיערך כראוי מבעוד מועד.
קרא עוד
האם אכן באמת ניתן פסק דין על חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך?, גלובס נדל

האם אכן באמת ניתן פסק דין על חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך?, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012


פסק הדין החדש בעניין פרל בעניין סיווג רווחי שיערוך כרווחי הון אינו מהווה הלכה.
קרא עוד
ושוב שאלת דירות הנופש כדירות מגורים, גלובס נדל

ושוב שאלת דירות הנופש כדירות מגורים, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012


באחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בתל אביב בעניין וע 1019/09 איצקוביץ אשר עסק מחדש בסיווגן של דירות נופש כדירות מגורים אלא שבנסיבות המקרה, הרוכש גם התגורר בדירה הנרכשת.
קרא עוד
האם הגשת ערעור מעכבת את תשלום המס, גלובס נדל

האם הגשת ערעור מעכבת את תשלום המס, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012


פסק דין חדש של ביה"מ העליון מבהיר אימתי הגשת ערעור לבית המשפט העליון תעכב את חובת תשלום המס על ידי הנישום.
קרא עוד
חזרה לפסיקה כלכלית – אין להפחית משווי הרכישה פחת שלא נוכה, גלובס נדל

חזרה לפסיקה כלכלית – אין להפחית משווי הרכישה פחת שלא נוכה, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2012


לאחרונה ניתן בועדת הערר בחיפה פסק דינה של ועדת הערר בעניין ברמן שעסק בשאלת ניכוי פחת משווי רכישה לצרכי מס שבח את הפחת לא נוכה בשוטף לצרכי מס הכנסה וקבע כלכלית כי אין להתחשב בפחת זה.
קרא עוד
פיצול פיזי וחישוב המס, גלובס נדל

פיצול פיזי וחישוב המס, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2012


פסק דין חדש של ועדת ערר מנסה להתוות קווים מנחים אימתי בית על מגרש גדול יפוצל לצרכי מס לשני נכסים נפרדים.
קרא עוד
מכירת דירות לצרכי מימון בנייה איננה מהווה עסקה פירותית, גלובס נדל

מכירת דירות לצרכי מימון בנייה איננה מהווה עסקה פירותית, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2012


בימים אלה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין פלומין לפיו מכירת דירות לצרכי מימון בנייה איננה מהווה שלעצמה עסקה פירותית.
קרא עוד
קרן פרטית להשקעות במקרקעין, גלובס נדל

קרן פרטית להשקעות במקרקעין, גלובס נדל"ן, יולי 2012


החלטת מיסוי חדשה מאפשרת להשקיע בקרן להשקעות במקרקעין וליהנות משקיפות לצרכי מס גם בקרן שאינה רשומה למסחר בבורסה.
קרא עוד
הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר – חלק ב', גלובס נדל

הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר – חלק ב', גלובס נדל"ן, יולי 2012


ברשימה הקודמת נסקרה אי הטלת מס הרכישה על מימוש אופציה להארכת חכירה בפסק הדין בעניין עירית תל אביב. ברשימה זו נדון במיסוי זכויות חדשות המוענקות אגב מימוש האופציה.
קרא עוד
הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר – חלק א', גלובס נדל

הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר – חלק א', גלובס נדל"ן, יוני 2012


לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק הדין של עירית ת"א הקובע כי בהארכת חכירה לא ישולם מס רכישה על עצם מימוש תקופת האופציה.
קרא עוד
קביעת

קביעת "שווי המכירה" בעסקת תמ"א 38, גלובס נדל"ן, מאי 2012


עסקת תמ"א 38 הקלאסית הינה עסקה במסגרתה מוכרים כל בעלי הדירות בבניין את זכויות הבניה הצמודות לדירותיהם המאפשרות לבנות דירות נוספות בבניין (בד"כ על גג הבניין).
קרא עוד
סנקציות בגין איחור בהגשת דיווחים, גלובס נדל

סנקציות בגין איחור בהגשת דיווחים, גלובס נדל"ן, מאי 2012


אי דיווח או איחור בדיווח על עסקאות מקרקעין עלול לחייב בקנס אזרחי, בקנס מינהלי, ובנסיבות חריגות להוביל לכתב אישום. הוראת ביצוע שפורסמה לאחרונה מציגה את עמדת רשות המיסים בנושא.
קרא עוד
פרשנות ליברלית ותכליתית במס שבח להגדרת קרוב, גלובס נדל

פרשנות ליברלית ותכליתית במס שבח להגדרת קרוב, גלובס נדל"ן, מאי 2012


הפרשנות התכליתית והליברלית לא פסה מן העולם בבית המשפט העליון. כך עולה מפסק הדין בעניין מוסטפה נח'אש שניתן בימים אלה בבית המשפט העליון. ביחס להגדרת קרוב לצרכי מס שבח.
קרא עוד
מיסוי מכירת מקרקעין ב

מיסוי מכירת מקרקעין ב"אזור", גלובס נדל"ן, אפריל 2012


הגם שעל מכירת קרקע באזור דהיינו ביו"ש הוחל חוק מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה בדרך של הרחבה, קיים שוני באוכלוסיית הנישומים וראוי לזכור ולהפנים זאת..
קרא עוד
הקשר בין הוראת השעה במס שבח לחוק מס שבח הרגיל, גלובס נדל

הקשר בין הוראת השעה במס שבח לחוק מס שבח הרגיל, גלובס נדל"ן, אפריל 2012


הוראת השעה הינה חוק מיוחד שלא בהכרח חלות לגביה ההוראות הרגילות והכובלות של חוק מיסוי מקרקעין.
קרא עוד
תחולת הקלות מס בפרויקטים של תמ

תחולת הקלות מס בפרויקטים של תמ"א 38/2, גלובס נדל"ן, מרץ 2012


ראוי ונכון להחיל פטורים רחבים ממס שבח בפרויקטים של תמ"א 38/2.
קרא עוד
בין מס שבח למס הכנסה, גלובס נדל

בין מס שבח למס הכנסה, גלובס נדל"ן, פברואר 2012


בין מס שבח למס הכנסה.
קרא עוד
ניכוי הוצאות במס שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים, גלובס נדל

ניכוי הוצאות במס שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים, גלובס נדל"ן, פברואר 2012


כאשר אדם מוכר את דירת המגורים אשר הייתה מושכרת לפני המכירה, יחולו כללים מיוחדים בכל הקשור להכרה בהוצאותיו.
קרא עוד
גם בתו של קבלן זכאית ליהנות ממכירה הונית, גלובס נדל

גם בתו של קבלן זכאית ליהנות ממכירה הונית, גלובס נדל"ן, ינואר 2012


פסיקה חדשה מכירה בכך שמכירת וילה ע"י בתו של קבלן הינה עסקה במישור ההוני אף שנעשתה סמוך לסיום בנייתה ובמעורבות רבה של האב הקבלן.
קרא עוד
אי-מתן החלטה בהשגה לפונה בתוך הזמן שנקבע בחוק, כמוה כקבלת ההשגה, גם אם ניתנה החלטה במועד, אך זו נשלחה למייצג אחר, גלובס נדל

אי-מתן החלטה בהשגה לפונה בתוך הזמן שנקבע בחוק, כמוה כקבלת ההשגה, גם אם ניתנה החלטה במועד, אך זו נשלחה למייצג אחר, גלובס נדל"ן, ינואר 2012


כאשר אדם מגיש השגה למס שבח, על מס שבח להחליט בתוך שמונה חודשים ובמקרים מיוחדים בתוך שנה ולשלוח את ההחלטה לאותו אדם שפנה אליו.
קרא עוד
היוון תשלומים עתידיים במסגרת עסקת מקרקעין, גלובס נדל

היוון תשלומים עתידיים במסגרת עסקת מקרקעין, גלובס נדל"ן, דצמבר 2011


היוון תשלומים עתידיים במסגרת עסקת מקרקעין.
קרא עוד
היתרונות שבהקדמת עסקאות לתום השנה הנוכחית, גלובס נדל

היתרונות שבהקדמת עסקאות לתום השנה הנוכחית, גלובס נדל"ן, דצמבר 2011


העלאת שיעורי מס השבח החל מיום 1.1.2012 מחייבת בחינת האפשרות להקדים חתימתן של עסקאות עד תום השנה הנוכחית.
קרא עוד
הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר, גלובס נדל

הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר, גלובס נדל"ן, דצמבר 2011


הארכת חכירה לדורות מכח אופציה שנתונה לחוכר.
קרא עוד
על החלטות מיסוי ומס אמת, גלובס נדל

על החלטות מיסוי ומס אמת, גלובס נדל"ן, נובמבר 2011


ועדת הערר הכירה בזכותה של חברת מגדל להעלות טענות לאי חבות במס על אף שעמדו לכאורה בניגוד להחלטת מיסוי בהסכם (רולינג).
קרא עוד
שינוי ייעוד לצרכי מע

שינוי ייעוד לצרכי מע"מ (האם דו כיווני או רק שימוש לצורך עצמי) (חלק א) , גלובס נדל"ן, נובמבר 2011


הרשימה תדון בשאלה אם בעת העברת נכסים פרטיים לעסק ניתנת להם עלות לצרכי מע"מ.
קרא עוד
השינויים הצפויים במיסוי איגודי מקרקעין, גלובס נדל

השינויים הצפויים במיסוי איגודי מקרקעין, גלובס נדל"ן, נובמבר 2011


לאחרונה פורסם תזכיר החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג. השינויים המוצעים כוללים העלאת מס גבוהה במיוחד ביחס למכירת מניות איגודי מקרקעין.
קרא עוד
התרת הוצאות לצרכי מס שבח בשל עבודה עצמית, גלובס נדל

התרת הוצאות לצרכי מס שבח בשל עבודה עצמית, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2011


חוק מס שבח מאפשר התרת הוצאות השבחה גם בשל עבודה עצמית בהשבחת המקרקעין נבחן איפה את הכללים להתרת הוצאות שכאלה.
קרא עוד
הקלה במס לפיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין, גלובס נדל

הקלה במס לפיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2011


עוררים שקיבלו פיצוי בגין ירידת ערך נלווית להפקעה עקב סלילת כביש 431, מוסו במחצית משיעור המס הרגיל.
קרא עוד
עיסקאות קומבינציה והוראת השעה, גלובס נדל

עיסקאות קומבינציה והוראת השעה, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2011


הרשימה תדון בתחולת עיסקאות קומבינציה על הוראת השעה שנועדה להגדיל את ההיצע למגורים.
קרא עוד
זהירות ממע

זהירות ממע"מ במכירת משרד בפטור מכוח הוראת השעה, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2011


בהוראת השעה עודד המחוקק מכירת דירות משרדים באמצעות פטור ממס שבח, אולם במקרים מסוימים מכירה זו עשויה להתחייב במע"מ ושכרו של המוכר עלול לצאת בהפסדו, ולכן יש לבצע בדיקה כוללת.
קרא עוד
לעיתים כדאי דווקא להקדים, גלובס נדל

לעיתים כדאי דווקא להקדים, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2011


העברת המקדמה (ניכוי במקור) ע"י הרוכש בעסקאות מקרקעין עוד בטרם חל המועד החוקי להעברתה עשויה לעיתים להיות משתלמת.
קרא עוד
הלקחת וגם מיסית?, גלובס נדל

הלקחת וגם מיסית?, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2011


לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בעניין אבלס, אשר עסק בתחום מיסוי עסקה כפויה במקרקעין.
קרא עוד
עידוד מכירת קרקע לבניה – צו השעה, גלובס נדל

עידוד מכירת קרקע לבניה – צו השעה, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2011


לאחרונה ניתנו ע"י הרשות המיסים החלטות מיסוי מקלות, שנועדו לתת תוקף לכוונת המחוקק לעודד מכירת קרקעות הזמינות לבניה מהירה.
קרא עוד
איך שגלגל מסתובב לו, גלובס נדל

איך שגלגל מסתובב לו, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2011


מחאת הדיור הובילה לשינוי של 180 מעלות בהתייחסות לפיצול דירות מגורים. ייתכן שזו השעה לשינוי דומה גם בהתייחסות לסוגיית המס.
קרא עוד
מע

מע"מ על קבוצת רכישה שאחד מחבריה עוסק במקרקעין, גלובס נדל"ן, יולי 2011


הוראות החוק ביחס למע"מ בקבוצות רכישה מעוררות ספק ביחס לאופן הטלת החבות במע"מ כאשר אחד מחברי הקבוצה הינו עוסק במקרקעין.
קרא עוד
מתי יוכל המנהל להפחית את שווי הרכישה בשומת מס השבח - עקרון ההסתמכות מול עקרון רצף המס, גלובס נדל

מתי יוכל המנהל להפחית את שווי הרכישה בשומת מס השבח - עקרון ההסתמכות מול עקרון רצף המס, גלובס נדל"ן, יולי 2011


פסק דין ביחס לתיקון שווי הרכישה בשומת מס שבח מנוגד לפסק דין שניתן בעבר ע"י ועדת ערר אחרת. מתי יש להעדיף את עקרון ההסתמכות על פני עקרון רצף המס?
קרא עוד
הגדלת החיוב במס בעקבות ערר, גלובס נדל

הגדלת החיוב במס בעקבות ערר, גלובס נדל"ן, יולי 2011


תיקון שנחקק לאחרונה מאפשר לועדת ערר להגדיל את השומה. פסק דין של ביה"מ העליון שניתן לאחרונה בנושא דומה, מסייג את הסמכות.
קרא עוד
ביטול הפטור על דירות השקעה דורש חשיבה מחודשת, גלובס נדל

ביטול הפטור על דירות השקעה דורש חשיבה מחודשת, גלובס נדל"ן, יולי 2011


תזכיר החוק לביטול הפטור לדירות השקעה שפורסם לאחרונה מורכב ומסובך, ומעורר את הצורך בבחינה מערכתית של הסוגיה החשובה.
קרא עוד
מיסוי שיפורים במושכר, גלובס נדל

מיסוי שיפורים במושכר, גלובס נדל"ן, יולי 2011


לאחרונה הביעה רשות המיסים את עמדתה ביחס למקרים בהם שיפורים שביצע השוכר במושכר יחשבו כהכנסה בידי המשכיר.
קרא עוד
השינויים האחרונים בגזרת תמ

השינויים האחרונים בגזרת תמ"א 38 והשפעתם על חבות מס השבח והמע"מ, גלובס נדל"ן, יוני 2011


לאחרונה העניקה המדינה הקלות נוספות הנוגעות לתמ"א 38. ננסה לבחון האם וכיצד משפיעות ההקלות הנוספות על החבות במס שבח (של מוכרי זכויות הבניה ) ובמע"מ (בגין שירותי הבניה הניתנים ע"י היזמים) .
קרא עוד
עוד על קביעת השווי בעסקאות מקרקעין-פרשת רונידן, גלובס נדל

עוד על קביעת השווי בעסקאות מקרקעין-פרשת רונידן, גלובס נדל"ן, יוני 2011


לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בנצרת בפרשת רונידן אשר מעלה על הפרק מחדש את סוגיית דרך קביעת השווי בעסקאות מקרקעין.
קרא עוד
ביטול הפטור ממס שבח על דירות להשקעה – מיסוי רטרואקטיבי, גלובס נדל

ביטול הפטור ממס שבח על דירות להשקעה – מיסוי רטרואקטיבי, גלובס נדל"ן, מאי 2011


ביטול הפטור ממס שבח לדירות להשקעה וקביעת נוסחה ליניארית לחישוב השבח מהווים מיסוי רטרואקטיבי.
קרא עוד
ניכוי המס במקור – הבעיות עוד לפנינו, גלובס נדל

ניכוי המס במקור – הבעיות עוד לפנינו, גלובס נדל"ן, מאי 2011


חובת הניכוי במקור בעסקאות מקרקעין אשר הוטלה לאחרונה, מעוררת קשיים לא מעטים.
קרא עוד
דירת נופש- האם לדירת מגורים תיחשב?, גלובס נדל

דירת נופש- האם לדירת מגורים תיחשב?, גלובס נדל"ן, מאי 2011


לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בת"א בעניין פקר, לפיו דירות נופש על חוף הים לא תהיינה זכאיות למדרגות מס רכישה של דירת מגורים. רשימה זו תסקור את פסק הדין וגישות אפשריות החורגות ממנו.
קרא עוד
דחיית מועד אירוע המס בקומבינציה- האמנם?, גלובס נדל

דחיית מועד אירוע המס בקומבינציה- האמנם?, גלובס נדל"ן, מאי 2011


לאחרונה הוסף לחוק מיסוי מקרקעין סעיף 19(3א) אשר ע"פ מטרת המחוקק נועד לדחות את מועד אירוע המס בעיסקת קומבינציה המותנית בשינוי יעוד. ברשימה זו נבדוק האם אכן צלחה דרכו של המחוקק.
קרא עוד
הרפורמה בהליכי שומה יוצאת לדרך, גלובס נדל

הרפורמה בהליכי שומה יוצאת לדרך, גלובס נדל"ן, אפריל 2011


חובת הניכוי במקור בעסקאות מקרקעין אשר הוטלה לאחרונה, מעוררת קשיים לא מעטים.
קרא עוד
הטבות מס לבניין להשכרה, גלובס נדל

הטבות מס לבניין להשכרה, גלובס נדל"ן, אפריל 2011


עדכון קריטריונים להטבות מס מגדיל את האטרקטיביות של מסלול בניין חדש להשכרה לפי החוק לעידוד השקעות הון.
קרא עוד
זכייה של רשות המיסים מסייעת דווקא לרוכשים בקבוצות רכישה, גלובס נדל

זכייה של רשות המיסים מסייעת דווקא לרוכשים בקבוצות רכישה, גלובס נדל"ן, אפריל 2011


בפסק דין שניתן לאחרונה נקבע כי רכישת דירה שבנייתה טרם הסתיימה, לא תיחשב רכישת דירת מגורים, גם אם יש התחייבות מצד הרוכש לסיים את הליך בניית הדירה.
קרא עוד
בשורה למארגני קבוצות רכישה, גלובס נדל

בשורה למארגני קבוצות רכישה, גלובס נדל"ן, מרץ 2011


בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת ערר מס שבח באזור תל-אביב נקבע שלא ניתן לראות במארגן קבוצת רכישה כרוכש זכויות במקרקעין ומוכר דירות מגורים בנסיבות העניין.
קרא עוד
שימוש במישרין – הגישה הכלכלית, גלובס נדל

שימוש במישרין – הגישה הכלכלית, גלובס נדל"ן, מרץ 2011


בפסיקה חדשה מעניקה ועדת הערר פרשנות כלכלית, המרחיבה את המונח "שימוש במישרין" ביחס למקרקעין שבידי מוסד ציבורי.
קרא עוד
על הליכי שומה ודרישת מסמכים, גלובס נדל

על הליכי שומה ודרישת מסמכים, גלובס נדל"ן, מרץ 2011


הכוונה לקצר את הליכי השומה במסגרת הרפורמה (תיקון 70) עלולה להיות מעוקרת מתוכן עקב האפשרות להאריכם על בסיס דרישת מסמכים ונימוקים נוספים.
קרא עוד
הוראות הפריסה החדשות, גלובס נדל

הוראות הפריסה החדשות, גלובס נדל"ן, מרץ 2011


בימים אלה פורסמה הוראת ביצוע מס שבח 4/2011 המטפלת בביצוע פריסת מס לשנים קודמות במשרדי מיסוי מקרקעין במקום במשרדי פקיד השומה כפי שהיה נהוג בעבר.
קרא עוד
עסקת אקראי במקרקעין והחיוב במס, גלובס נדל

עסקת אקראי במקרקעין והחיוב במס, גלובס נדל"ן, פברואר 2011


פסיקה חדשה קובעת כי גם רווח גבוה ממכירה תוך זמן קצר עשוי להיחשב כהוני ולהתמסות בשיעורי המס הנמוכים.
קרא עוד
חקיקת העידוד להגדלת היצע הדירות- האם תניב תוצאות, גלובס נדל

חקיקת העידוד להגדלת היצע הדירות- האם תניב תוצאות, גלובס נדל"ן, פברואר 2011


בימים אלה עולה לקריאה שנייה ושלישית החוק הוראת השעה להוזלת דירות המגורים. ספק אם החוק במתכונתו הסופית יענה על כל הציפיות.
קרא עוד
צירוף שותפים לעיסקה לפי תמ

צירוף שותפים לעיסקה לפי תמ"א 38- חלק ב, גלובס נדל"ן, פברואר 2011


עיסקאות תמ"א 38 הינן עיסקאות נפוצות בימים אלו, קיימות מספר דרכים לצירוף שותפים אסטרטגיים מממנים או מבצעים לפרוייקטים. נסקור דרכים למזעור המס בהתארגנויות אלו.
קרא עוד
צירוף שותפים לעיסקה לפי תמ

צירוף שותפים לעיסקה לפי תמ"א 38- חלק א, גלובס נדל"ן, ינואר 2011


עיסקאות תמ"א 38 הינן עיסקאות נפוצות בימים אלו, קיימות מספר דרכים לצירוף שותפים אסטרטגיים מממנים או מבצעים לפרוייקטים. כדאי למזער את המס בהתארגנויות אלו.
קרא עוד
שינויים בשיעורי מס השבח החל משנת 2011, גלובס נדל

שינויים בשיעורי מס השבח החל משנת 2011, גלובס נדל"ן, ינואר 2011


תיקוני החקיקה הקיימים והצפויים מובילים לשינויים בשיעורי מס השבח. נסקור להלן בקצרה את המצב העדכני.
קרא עוד
זהירות בחילוף, גלובס נדל

זהירות בחילוף, גלובס נדל"ן, ינואר 2011


תוקפן של ההוראות המאפשרות חילוף נכסים בפטור ממס הסתיים בסוף שנת 2010 וטרם הוארך.
קרא עוד
החזרת מס רכישה בגין ביטול חכירה, גלובס נדל

החזרת מס רכישה בגין ביטול חכירה, גלובס נדל"ן, ינואר 2011


מה הדין כאשר נישום שילם מס רכישה בגין הסכם בו מוענקת לו אופצייה לחכירה של תקופה ארוכה, אך לבסוף, לא מומשה האופצייה. האם יש להחזיר לו את מס הרכישה ששילם?
קרא עוד
יום המכירה בעסקה המותנית בשינוי תב

יום המכירה בעסקה המותנית בשינוי תב"ע, גלובס נדל"ן, דצמבר 2010


תיקון חקיקה החל מיום 1.1.11 עשוי להוביל לדחיית יום המכירה בעסקאות המותנות בשינוי תב"ע עד למועד השינוי בפועל.
קרא עוד
התוכן הכלכלי של העסקה הוא הקובע לצורך חבות המס, גלובס נדל

התוכן הכלכלי של העסקה הוא הקובע לצורך חבות המס, גלובס נדל"ן, דצמבר 2010


לאחרונה, חזרה ועדת ערר מס שבח, על עיקרון היסוד בדיני המס, לפיו התוכן הכלכלי של העסקה, הוא הקובע לצורך חבות המס.
קרא עוד
המקל והגזר כלפי בעלי מקרקעין לבניה, גלובס נדל

המקל והגזר כלפי בעלי מקרקעין לבניה, גלובס נדל"ן, דצמבר 2010


קיימת סתירה בין יוזמות האוצר העדכניות, מצד אחד לעודד בעלי קרקעות למכרן ומצד שני להכביד את נטל המע"מ על המוכרים.
קרא עוד
על אופציות בחוק ועל אופציות בפקודה, גלובס נדל

על אופציות בחוק ועל אופציות בפקודה, גלובס נדל"ן, נובמבר 2010


אופציה הינה מכשיר קיים במקרקעין בעל היבטי מיסוי מיוחדים, אך קיימים היבטי מיסוי לאופציות גם בפקודת מס הכנסה. ברשימה זו ייבחן הקשר ביניהן.
קרא עוד
על הרפורמה המוצעת בתחום הליכי השומה, גלובס נדל

על הרפורמה המוצעת בתחום הליכי השומה, גלובס נדל"ן, נובמבר 2010


במסגרת טור זה נסקור בקצרה את השינויים העיקריים בהליכי השומה כפי שהם מוצעים בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו – 2012.
קרא עוד
חזקת שיתוף בנכסים – אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה, גלובס נדל

חזקת שיתוף בנכסים – אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה, גלובס נדל"ן, נובמבר 2010


אופן הוצאת צו ירושה עשוי להשליך על תוצאות המס של מכירת הנכס בעתיד.
קרא עוד
רפורמה חדשה – ניכוי במקור בעסקאות מקרקעין, גלובס נדל

רפורמה חדשה – ניכוי במקור בעסקאות מקרקעין, גלובס נדל"ן, נובמבר 2010


בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו – 2012 שהגישה הממשלה נכללת רפורמה של ממש בתחום הליכי הדיווח והשומה ביחס למכירת נדל"ן, ובכלל זה הטלת חובת ניכוי במקור על הקונה.
קרא עוד
מע

מע"מ במכירת קרקע חקלאית לקבוצות, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010


ההוראות המחמירות החדשות ביחס לקבוצות רכישה אינן חלות בהכרח ביחס לקבוצות לרכישת קרקעות חקלאיות.
קרא עוד
מס רכישה על היזם בפינוי בינוי, גלובס נדל

מס רכישה על היזם בפינוי בינוי, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010


מס רכישה בעסקאות פינוי בינוי עשוי להיות מוטל על שווי גבוה בהרבה ממחיר הזכיה במכרז.
קרא עוד
פיצול ואיחוד דירות והפטור ממס שבח, גלובס נדל

פיצול ואיחוד דירות והפטור ממס שבח, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010


בחינת השאלה האם מדובר בדירה אחת או יותר תיעשה על פי המצב העובדתי בעת המכירה, ולעיתים גם בעת קבלת הנכס בירושה.
קרא עוד
רכישת בתי יוקרה ע

רכישת בתי יוקרה ע"י אוליגרכים- היבטי המס, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010


בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של רכישת בתי יוקרה על ריהוטם בידי תושבי חוץ תוך פינוי כמעט מיידי של הבעלים. סוג רכישה מעין זה דורשת התייחסות מיסויית מיוחדת.
קרא עוד
מהו מועד המכירה- לאור פסק הדין בעניין דוידוף, גלובס נדל

מהו מועד המכירה- לאור פסק הדין בעניין דוידוף, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010


לאחרונה ניתן פסק הדין בענין דוידוף אשר עסק אמנם במס מכירה אולם השאלת יום המכירה הנובעת ממנו רחבה הרבה יותר ומשנה סדרי עולם.
קרא עוד
דירות נופש כדירות מגורים – היבטי מיסוי מקרקעין, גלובס נדל

דירות נופש כדירות מגורים – היבטי מיסוי מקרקעין, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2010


לאחרונה פרסמה רשות המיסים את עמדתה ביחס להיבטי מיסוי מקרקעין ביחס לדירות נופש.
קרא עוד
פיצול שווי המכירה , גלובס נדל

פיצול שווי המכירה , גלובס נדל"ן, ספטמבר 2010


שווי המכירה עשוי לכלול גם מרכיבים שאינם בגדר זכויות מקרקעין. טוב יעשו הצדדים אם יפצלו חוזית בין המרכיבים.
קרא עוד
הטלת מס הכנסה על קבוצת משקיעים נודדת, גלובס נדל

הטלת מס הכנסה על קבוצת משקיעים נודדת, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2010


בדו"ח ועדת רשות המיסים בעניין קבוצות הרכישה הוקדש דיון קצר לסוגית הטלת מס הכנסה על קבוצת משקיעים נודדת. נביע להלן דעתנו ביחס להיבטי המס.
קרא עוד
התרת הוצאות כינוס נכסים, גלובס נדל

התרת הוצאות כינוס נכסים, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2010


ביה"מ העליון שב ומדגיש את הזכות לנכות הוצאות הכרוכות במכירת המקרקעין, יהיה גובהן אשר יהא.
קרא עוד
קבוצות רכישה – הקשר בין מכירה לרכישה, גלובס נדל

קבוצות רכישה – הקשר בין מכירה לרכישה, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2010


פ"ד חדש של ביה"מ העליון מערער את עמדת רשות המיסים לפיה המצטרפים לקבוצות רכישה חייבים מס רכישה כרוכשי דירה מוגמרת.
קרא עוד
מהותה של נאמנות, גלובס נדל

מהותה של נאמנות, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2010


חשוב להקפיד כי יחסי הנאמנות יתגבשו כבר במועד חתימת הסכם המכר.
קרא עוד
מס רכישה ביחס להסכמים מפוצלים, גלובס נדל

מס רכישה ביחס להסכמים מפוצלים, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2010


פ"ד נדבך שניתן לאחרונה ע"י ביה"מ העליון מחדד מספר קריטריונים לבחינה האם לצרכי מס האירוע ייחשב כעסקה אחת על אף קיומם של הסכמים נפרדים.
קרא עוד
ההקלה במסגרת רפורמת רבינוביץ חלה גם חלה על מס המכירה, גלובס נדל

ההקלה במסגרת רפורמת רבינוביץ חלה גם חלה על מס המכירה, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2010


בימים אלה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון הקובע כי הקלות במס בתקופה הקובעת חלות לא רק על מס השבח אלא גם על מס המכירה.
קרא עוד
בלי טובות, גלובס נדל

בלי טובות, גלובס נדל"ן, אוגוסט 2010


פטורים והקלות המוענקים בחקיקת מיסוי מקרקעין הם זכות ולא חובה. לפעמים כדאי דווקא לוותר עליהם.
קרא עוד
אין הצדקה להעלאת מס הרכישה על דירה שנייה, גלובס נדל

אין הצדקה להעלאת מס הרכישה על דירה שנייה, גלובס נדל"ן, יולי 2010


העלאת מס הרכישה לדירה שאינה דירה יחידה מ – 3.5% ל – 5% לא תסייע להורדת מחירי הדירות. היא עלולה אף להזיק.
קרא עוד
הצעות משרד האוצר לשינויים במיסוי מקרקעין – חלק ב', גלובס נדל

הצעות משרד האוצר לשינויים במיסוי מקרקעין – חלק ב', גלובס נדל"ן, יולי 2010


בהמשך לטור מן השבוע שעבר להלן המלצות נוספות של משרד האוצר ביחס לשינויים בתחום מיסוי מקרקעין.
קרא עוד
הצעות משרד האוצר לשינויים במיסוי מקרקעין, גלובס נדל

הצעות משרד האוצר לשינויים במיסוי מקרקעין, גלובס נדל"ן, יולי 2010


לאחרונה פרסם משרד האוצר את הצעותיו לגבי המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012. בטור הנוכחי ובשבוע הבא נציג את עיקרי ההמלצות בתחום מיסוי מקרקעין.
קרא עוד
מע

מע"מ בסיחור אופציה במקרקעין, גלובס נדל"ן, יולי 2010


בדו"ח הועדה למיסוי קבוצות הרכישה לא נדונה סוגיית המע"מ בסיחור אופציות במקרקעין. נציג עמדתנו ביחס למצב הקיים.
קרא עוד
היעדר יכולת לנכות תשומות – חצי הכוס המלאה, גלובס נדל

היעדר יכולת לנכות תשומות – חצי הכוס המלאה, גלובס נדל"ן, יולי 2010


פסיקה לפיה לא ניתן לנכות תשומות מע"מ, עשויה במקרים מסויימים ליצור דווקא יתרונות מס בלתי מבוטלים.
קרא עוד
עיוותי מע

עיוותי מע"מ בהמלצות ועדת קבוצות הרכישה, גלובס נדל"ן, יוני 2010


ההמלצה להטיל מע"מ על מוכרי קרקעות פרטיים לקבוצות רכישה עלולה ליצור עיוותים קשים.
קרא עוד
היעדר חבות במס רכישה על עסקאות ותיקות, גלובס נדל

היעדר חבות במס רכישה על עסקאות ותיקות, גלובס נדל"ן, יוני 2010


כפי שקבע ביה"מ העליון עסקאות ותיקות במקרקעין עשויות שלא להתחייב במס רכישה, וזאת אף אם לא דווחו ולא נרשמו בטאבו.
קרא עוד
הרחבת הזכות לקיזוז הפסדים, גלובס נדל

הרחבת הזכות לקיזוז הפסדים, גלובס נדל"ן, יוני 2010


פסק הדין של ביה"מ העליון בעניין פור מחדד את הדרך הארוכה שצעדה הפסיקה לעניין הרחבת הזכות לקיזוז הפסדים.
קרא עוד
ועוד על דירה יחידה בין בני זוג, גלובס נדל

ועוד על דירה יחידה בין בני זוג, גלובס נדל"ן, יוני 2010


לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בחיפה בעניין ו"ע 4199-09-09 ואכים ביחס למעמדה של בת זוג המתגודדת בדירה עם בעלה שרכש את הדירה לפני הנישואים לעניין תשלום מס רכישה על דירה יחידה.
קרא עוד
פיצוי על מחוברים- האמנם זכות במקרקעין? חלק ב, גלובס נדל

פיצוי על מחוברים- האמנם זכות במקרקעין? חלק ב, גלובס נדל"ן, מאי 2010


בהמשך לרשימתנו הקודמת בה נסקר פסק הדין בעניין דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ, נציג את דעתנו החולקת.
קרא עוד
פיצוי על מחוברים- האמנם זכות במקרקעין? חלק א, גלובס נדל

פיצוי על מחוברים- האמנם זכות במקרקעין? חלק א, גלובס נדל"ן, מאי 2010


לאחרונה ניתן פ"ד של ועדת הערר בחיפה בו נקבע כי פיצויים ממחכיר לחוכר בגין מחוברים בתום תקופת חכירה מהווים זכות במקרקעין. אנו שואלים - האמנם?
קרא עוד
אימתי יחשבו מחוברים כחלק מהשווי לצרכי מס, גלובס נדל

אימתי יחשבו מחוברים כחלק מהשווי לצרכי מס, גלובס נדל"ן, מאי 2010


מחוברים אינם חלק מהשווי לצרכי מס שבח ומס רכישה כאשר בעת פירוקם ימשיכו לשמור על אופיים.
קרא עוד
הקלות מס גם לפעולות באיגודי מקרקעין, גלובס נדל

הקלות מס גם לפעולות באיגודי מקרקעין, גלובס נדל"ן, מאי 2010


לאחרונה ניתן פסק דינה של ועדת הערר בחיפה בעניין אשל הירדן בו נקבע שיש להעניק את הטבות המס של התקופה קובעת גם לפעולה באיגוד מקרקעין ולא רק לזכות במקרקעין.
קרא עוד
גביית מס ביתר – בעקבות ביטול חוק התיאומים, גלובס נדל

גביית מס ביתר – בעקבות ביטול חוק התיאומים, גלובס נדל"ן, אפריל 2010


בעקבות ביטול חוק התיאומים נוצר עיוות מס לרעת הנישומים בו מופחת להם פחת אשר לא נוצל על ידם.
קרא עוד
תיקון שומה במס שבח, גלובס נדל

תיקון שומה במס שבח, גלובס נדל"ן, אפריל 2010


פ"ד חדש של ביה"מ העליון מנסה לעשות סדר בכל הנוגע לסמכות פתיחת שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.
קרא עוד
היעדר חבות במע

היעדר חבות במע"מ על פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, גלובס נדל"ן, אפריל 2010


בימים אלה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ב. מ. כפריס דדו בע"מ הקובע היעדר חבות במע"מ על פיצויים שהתקבלו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
קרא עוד
מכירת דירה ע

מכירת דירה ע"י קבלן – במישור הפרטי, גלובס נדל"ן, מרץ 2010


גם בעל מקצוע שעיסוקו במקרקעין זכאי למכור דירה במישור הפרטי.
קרא עוד
הקלות בפירוק איגודי מקרקעין- תקנות חדשות, גלובס נדל

הקלות בפירוק איגודי מקרקעין- תקנות חדשות, גלובס נדל"ן, מרץ 2010


לאחרונה הותקנו ביוזמת רשות המיסים תקנות חדשות המהוות הקלה בנטל של פירוק שרשרת איגודי מקרקעין.
קרא עוד
מע

מע"מ בפעולה באיגוד מקרקעין, גלובס נדל"ן, מרץ 2010


על פי הפסיקה המחיר לצרכי הטלת מע"מ על פעולה באיגוד מקרקעין הינו בהתאם לשווי המניות ולא על פי שווי המקרקעין.
קרא עוד
ניכוי פחת על בסיס כלכלי, גלובס נדל

ניכוי פחת על בסיס כלכלי, גלובס נדל"ן, מרץ 2010


פסיקה חדשה מצביעה בין במישרין ובין בעקיפין על כך שאין מקום לנכות פחת על בסיס רעיוני בעת חישוב השבח.
קרא עוד
מיסוי השבח בחברת בית, גלובס נדל

מיסוי השבח בחברת בית, גלובס נדל"ן, פברואר 2010


השקעה בנדל"ן באמצעות חברת בית עשויה לגלם יתרונות מס חשובים למשקיע.
קרא עוד
השכרה למגורים והפטור ממע

השכרה למגורים והפטור ממע"מ, גלובס נדל"ן, פברואר 2010


בפסק דין שניתן לאחרונה בביה"מ העליון נחלקו דעות השופטים בשאלה האם גם השכרה בין חברתית תזכה לפטור ממע"מ.
קרא עוד
קרובים קרובים, גלובס נדל

קרובים קרובים, גלובס נדל"ן, פברואר 2010


אדם ייחשב כ - "קרוב" לעניין מיסוי מקרקעין גם אם נפטרה החוליה המקשרת בינו ובין קרוביו.
קרא עוד
קביעת שווי העסקה בהתאם לדיווחי הצדדים, גלובס נדל

קביעת שווי העסקה בהתאם לדיווחי הצדדים, גלובס נדל"ן, ינואר 2010


לא די בקיומה של סטייה ממחיר השוק על מנת להצדיק שומת מנהל מיסוי מקרקעין שאינה מקבלת את המחיר החוזי.
קרא עוד
חילוף נכסי מקרקעין בחו

חילוף נכסי מקרקעין בחו"ל, גלובס נדל"ן, ינואר 2010


הוראות פקודת מס הכנסה עשויות לאפשר מכירה של נדל"ן בחו"ל בלא מס.
קרא עוד
דרכי קביעת שווי רכישה- בעיסקאות רחוקות מן העבר, גלובס נדל

דרכי קביעת שווי רכישה- בעיסקאות רחוקות מן העבר, גלובס נדל"ן, ינואר 2010


כשקיימות אינדיקציות בכתב לשווי עסקאות מהעבר הרחוק, הן יועדפו על חוו"ד שמאית.
קרא עוד